Avbokning 3 dagar före ankomst 100% av totalpriset.

Betalning sker på plats vid utcheckning.

Avbokning större helger som Midsommar, Jul och Nyår:
3-4 veckor före ankomst: 25% av summan betalas
2 veckor före ankomst: Hela summan betalas
Ovanstående gäller om ingen ersättare hittas.

I hotellrummen får 1-2 personer övernatta – (gäller vuxna och barn över 2 år).

Medhavd alkohol får endast förtäras i resp. hotellrum.
Alla lokaler är rökfria.

Avbokningsregler för större arrangemang och konferenser

Avbokningsregler gällande konferens/arrangemang Hotell Sommarhagen
(framtagna av Visita).

Avbokning av hel konferens/helt arrangemang

Vid avbeställning av helt arrangemang senare än 4 veckor före konferensens start debiteras 75 % av avtalat pris för det beställda konferenspaketet (inkl.måltider) samt konferenslokaler.
Vid avbeställning senare än 2 veckor före konferensens start debiteras 100 %. Allt i den mån helpensioner och konferenslokaler ej kunnat återsäljas.

Nedbokning av konferens/arrangemang (deltagarantalet)

Nedbokning får göras med 10 % på deltagarantalet fram till 2 veckor före konferensens start utan debitering. Dvs:
4 veckor eller mer till konferensens start: Fri avbokning
4-2 veckor till konferensen start: 10 % fri nedbokning
Mindre än 2 veckor till konferensens start: Full debitering av konferenspaket och konferenslokaler.

Om företaget har haft särskilda kostnader till följd av beställningen, t ex aktivitetsarrangemang, skall dessa ersättas till fullo av beställaren.

VI ÖNSKAR EN TREVLIG, SKÖN OCH AVKOPPLANDE VISTELSE

Tillbaka